Cyfranwyr

Cerddoriaeth / Caneuon

Tôn Gron, Tango'r Tengo, Hola, Helo, Hello, Dwy Iaith : Cerddoriaeth gan Gareth Glyn, Geiriau gan Mererid Hopwood

Cuando Vaya a Patagonia ac One Day: Cerddoriaeth gan Tim Riley, Geiriau gan Mererid Hopwood a Sian Brooks

Cyfansoddwyd gweddill y caneuon gan Tim Riley mewn cydweithrediad â staff a disgyblion o Ysgol Gynradd Llansannor, Y Bontfaen – ariannwyd gan Gonsortiwm Canolbarth y De

 

Cerddorion

Chris Stock: Offerynnau Taro

Phil Girling: Offerynnau Taro

Rob Samuel:Trwmped

Gwenllian Haf Richards: Ffidil

Mick Topping: Ffidil

Anna Cleworth: Ffidil              

Laura Sinnerton: Fiola

Jessica Feaver: Soddgrwth              

Rachel Ford: Soddgrwth                  

Val Aldrich-Smith: Telyn

 

Cantorion

Emily Wenman

Ffion Edwards

Olivia Gomez

Jennifer Walker

Verity Belle Atkinson

Charlotte Forfar

 

Artistiaid Sesiwn

Lisa Williams

Gwirfoddolwyr o Stiwdio Actorion Ifanc, Caerdydd

 

Ffotograffau

Jon Pountney

Jo Marriot

Marcelo A Roberts

 

Ffilmio

Sam Irving

  

Cyfieithu Cymraeg

Dafydd Hughes Williams

Osian Rhys o Gwmni Cyfieithu Nico

 

Cyfieithu Sbaeneg

Walter Ariel Brooks

Irene Leon Alemany

 

Creu’r Adnodd

Mererid Hopwood

Anna Vivian Jones 

Siân Brooks

Rebecca Gould

Yvonne Murphy

Tim Riley

Dr Jessica Mordsley

 

 

Delweddau

Canolfan Peniarth

Tinint

Shutterstock.com