Hola, Helo, Hello

Defnyddiwch y saethau yn y gornel dde isaf i chwyddo sgrin y fideo.

Helo shw’ mae a sut wyt ti? 

Dwi’n dda iawn diolch, a ti? 

Hwyl fawr, ta-ta, tan toc a ffarwel 

Cwtsh mawr a swsus … {ENW} 

Fi yw … {ENW} 

Cymro/Cymraes ydw i 

a dwi’n ddeallus iawn 

a heddiw dwi’n teimlo’n hapus; 

Ydw, heddiw dwi’n teimlo’n iawn 

OND … dyna drueni, trueni mawr! 

Dydw i ddim yn hoffi canu! Na’dw wir! 

Hello, hello and how are you? 

I’m fine thanks, what about you? 

Goodbye, so long, farewell and see you soon, 

Hugs and kisses … {NAME} 

I’m … {NAME} 

I’m Welsh, 

and I’m very intelligent (can’t you tell?), 

and today I’m feeling happy 

Yes, today I’m feeling very well 

BUT … what a pity, what a pity, what a pity! 

I don’t like singing. Not at all! 

¡Hola! ¿Qué tal? ¿Y cómo estás? 

Estoy muy bien, ¿y tu? 

Adiós, hasta luego, hasta pronto y chao 

Un abrazo y besos, … {NOMBRE} 

Soy … {NOMBRE} 

Soy gales/galesa 

y soy muy inteligente también, 

y hoy estoy contento/contenta; 

Si, hoy estoy muy bien. 

PERO, ¡desafortunadamente! 

¡No me gusta cantar! ¡No, señor! 

AMCAN: Annog dysgwyr i ddefnyddio cwestiynau ac atebion yn gywir.

Dyma gân gyda thri phennill – un ym mhob iaith, â thôn wahanol i bob un. Wrth ganu’r pennill yn Sbaeneg, dylai’r bechgyn ganu ‘Soy gales’ ac ‘y hoy estoy contento’, tra bod y merched yn canu ‘Soy galesa’ ac ‘y hoy estoy contenta’.

Beth sydd angen i chi ei wneud:

Dysgwch un pennill ar y tro. Pan mae’r dysgwyr yn hyderus, ychwanegwch yr ail iaith ac yna’r drydedd.

Os dymunwch, gallwch rannu’r grŵp yn dri, gyda phob grŵp yn dysgu pennill yr un.