Amser a Lle- Cwis

Beth yw’r gair Sbaeneg am y rhif ‘naw’?
Petai rywun yn dweud wrthoch chi fod ‘pedwar’ brawd gyda nhw, faint ydy hynny yn Saesneg?
Sut ydych chi’n dweud ‘my favourite sport is..’ yn Gymraeg?
Dangos ateb Fy hoff chwaraeon yw
¿Cuál es tu comida favorita? (Beth yw eich hoff fwyd?)
Dangos ateb Mi comida favorita es...
Beth yw 10 tynnu 3 yn Sbaeneg?
Petai rhywun yn dweud wrthoch chi i ‘jump’...beth fyddech chi’n ei wneud?
Sut fyddech chi’n dweud wrth rywun am orwedd yn Sbaeneg?
Dangos ateb Acuestense!