Cafodd holl weithgareddau adnodd Cerdd Iaith eu llunio i gyd-fynd â’r themâu isod. Gallwch ddewis gweithio drwy weithgareddau un thema, ynghyd â’r gweithgareddau ymestyn, am dymor cyfan, neu gallwch ganolbwyntio ar un thema ym mhob gwers. Ar dudalen bob thema rydyn ni hefyd wedi cynnwys awgrymiadau am destunnau trafod a chwisiau.