Hola, Helo, Hello - Gweithgaredd Bwrdd Gwyn

Cyd-ganwch gyda fersiwn llawn y gân.

Ceisiwch ganu gyda’r offerynnau’n unig.

¡Hola! ¿Qué tal? ¿Y cómo estás? 

Estoy muy bien, ¿y tu? 

Adiós, hasta luego, hasta pronto y chao 

Un abrazo y besos, … {NOMBRE} 

Soy … {NOMBRE} 

Soy gales/galesa 

y soy muy inteligente también, 

y hoy estoy contento/contenta; 

Si, hoy estoy muy bien. 

PERO, ¡desafortunadamente! 

¡No me gusta cantar! ¡No, señor! 

Helo shw’ mae a sut wyt ti? 

Dwi’n dda iawn diolch, a ti? 

Hwyl fawr, ta-ta, tan toc a ffarwel 

Cwtsh mawr a swsus … {ENW} 

Fi yw … {ENW} 

Cymro/Cymraes ydw i 

a dwi’n ddeallus iawn 

a heddiw dwi’n teimlo’n hapus; 

Ydw, heddiw dwi’n teimlo’n iawn 

OND … dyna drueni, trueni mawr! 

Dydw i ddim yn hoffi canu! Na’dw wir! 

Hello, hello and how are you? 

I’m fine thanks, what about you? 

Goodbye, so long, farewell and see you soon, 

Hugs and kisses … {NAME} 

I’m … {NAME} 

I’m Welsh, 

and I’m very intelligent (can’t you tell?), 

and today I’m feeling happy 

Yes, today I’m feeling very well 

BUT … what a pity, what a pity, what a pity! 

I don’t like singing. Not at all! 

Dangos Cuddio
Dangos Cuddio
Dangos Cuddio
Dangos Cuddio
Dangos Cuddio