Dwy Iaith, Dwy Ffenest

Defnyddiwch y saethau yn y gornel dde isaf i chwyddo sgrin y fideo. Mae’r geiriau Saesneg yn dechrau 2 funud ar ôl y geiriau Cymraeg.

Yn fy mhen y mae dwy ffenest 

i weld y byd yn well, 

drwy’r naill rwy’n gweld montañas, 

drwy’r llall y moroedd pell. 

 

Drwy un rwy’n cyfri’r blodau 

gan ddweud ‘un, dau, tri’, o hyd, 

drwy’r llall rwy’n cyfri’r adar 

sy’n uno, dos, tres, uwch y byd. 

 

Rwy’n agor un a gweiddi: 

‘Helo ’na! Sut wyt ti?’ 

O’r llall rwy’n mentro holi: 

‘¿Tienes algo para mi?’ 

 

At y naill fe ddaw mis amigos 

â’u sonrisas yn chwerthin iach, 

at y llall daw’r straeon doniol 

gan griw o ffrindiau bach. 

 

A rhwng y ddwy rwy’n gwybod 

mod i’n gyfoethog iawn – 

mae gen i ddau o bopeth, 

mae ’myd i gyd yn llawn!' 

In my head I have two windows 

through which I watch the world, 

from one I see a pájaro, 

from the other just a bird. 

 

Through one I count the flowers 

by chanting ‘one, two, three’, 

through the other I count the meadows 

with ‘uno, dos, tres’ – do you see?

 

I open one and listen 

to the voice of a leaf on a tree, 

then the wind asks through the other 

‘¿Cantas algo para mi?’ 

 

To one I call mis amigos, 

they come with sonrisas and smiles, 

to the other I call for stories 

that travel many miles. 

 

And thanks to these two windows 

I’m richer than any king – 

my world is overflowing, 

I have two of everything! 

-

AMCAN: Ysgogi a thanio brwdfrydedd i ddysgu ieithoedd.

Cafodd y gân ‘Dwy Ffenest’ ei chyfansoddi’n arbennig ar gyfer prosiect Cerdd Iaith. Mae’n cael ei chanu yn Gymraeg a Saesneg ac mae’n sôn am y cyfleoedd anhygoel a ddaw wrth ddysgu ieithoedd. Defnyddir yr un dôn ar gyfer pob pennill, ond gellir eu canu fel tôn gron hefyd.

Beth sydd angen i chi ei wneud:

Cymerwch un iaith ar y tro. Dysgwch bob pennill yn ei dro. Pan mae’r dysgwyr yn teimlo’n hyderus, ceisiwch ganu’r gân gyfan.

Nesaf, rhannwch y dysgwyr yn ddau grŵp. Mae’r grŵp cyntaf yn dechrau canu’r penillion Cymraeg. Ar ôl pedwar bar, mae’r ail grŵp yn dechrau canu’r geiriau Saesneg o’r dechrau.