Bwced a Rhaw– Gweithgaredd Bwrdd Gwyn

Saesneg

Who lost the bucket from the bucket and spade? 

(Name) lost the bucket from the bucket and spade 

Who, me?

Yes, you

Not me

Then who?

Cymraeg

Pwy gollodd y bwced o'r bwced a rhaw?

(Enw) gollodd y bwced o'r bwced a rhaw

Pwy, fi?

Ie, chi

Nid fi

Yna pwy?

Sbaeneg

¿Quién perdió el balde del balde y la pala?

(Nombre) perdió el balde del balde y la pala

Quien, yo?

Si, tu

Yo no

Entonces quién?