Sefydliad Paul Hamlyn

Sefydlwyd Sefydliad Paul Hamlyn gan Paul Hamlyn yn 1987. Pan fu farw yn 2001, gadawodd y rhan fwyaf o'i ystâd i'r Sefydliad, gan greu un o sefydliadau dyrannu grantiau annibynnol mwyaf y DU. 

Eu cenhadaeth yw helpu pobl i oresgyn anfanteision a diffyg cyfleoedd, er mwyn iddynt allu gwireddu eu potensial a byw bywydau creadigol a gwerth chweil.

Mae ganddynt ddiddordeb penodol mewn cefnogi pobl ifanc, ac yn credu’n gryf ym mhwysigrwydd y celfyddydau. 

http://www.phf.org.uk

 Taflen Cerddoriaeth