Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Am dros 90 o flynyddoedd mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC wedi chwarae rôl hanfodol yn nhirwedd ddiwylliannol a chlasurol Cymru, drwy berfformio i gynulleidfaoedd ar draws y DU, dramor ac ar yr awyr. Mae gan BBC NOW,  o dan arweinuad y Prif Arweinydd Thomas Søndergård, rôl unigryw iddi fel cerddorfa symffoni a darlledu genedlaethol ill dwy.

Mae’r Gerddorfa, sydd wedi’i chefnogi'n hael gan Cyngor Celfyddydau Cymru, a rhan o BBC Wales, yn cyflwyno tymor bob blwyddyn yng Nghaerdydd ac yn Abertawe, ac fel cerddorfa cenedlaethol Cymru mae wedi'i hymrwymo i hyrwyddo cerddoriaeth a cherddorion o Gymru. Gellir clywed perfformiadau BBC NOW yn rheolaidd ar draws y BBC, ar Radio 3, Radio Wales a Radio Cymru, gyda pherfformiadau phob yn ddwy flynedd yn BBC Canwr y Byd a bob blwyddyn yn y BBC Proms. Yn 2015, aeth BBC NOW i Dde America fel rhan o'i thaith fwyaf uchelgeisiol hyd yma, i ddathlu 150 mlynedd ers i'r gymdeithas Gymraeg gyrraedd Patagonia, gyda phreswylfa gymunedol a pherfformiadau ar draws yr Ariannin, Chile ac Uruguay.

Mae rhaglen ddysgu ddeinameg BBC NOW yn cynnig cyfleoedd unigryw i ddatblygu sgiliau cerddorol ac i archwilio’r byd cerddoriaeth glasurol. Gan adeiladu ar y gwaith helaeth gydag ysgolion Anghenion Addysgol Arbennig, fe wnaeth BBC NOW berfformio’r Relaxed Prom cyntaf yn 2017. Neuadd Hoddington y BBC ydi cartre’r Gerddorfa , neuadd gyngerdd a stiwdio o'r radd flaenaf ym Mae Caerdydd, ble mae BBC NOW yn parhau ei gwaith fel y gerddorfan trac sain flaenaf yn y DU gan weithio ar raglenni  a ffilmiau sy’n gynnwys SS-GB a War and Peace, Life Story gan David Attenborough, a ffilm Louis Theroux, My Scientology Movie, ac mae wedi bod yn Gerddorfs Dr Who am y 12 mlynedd ddiwethaf.

 

 www.bbc.co.uk/now 

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC