British Council Cymru

Mae British Council Cymru yn dod â'r goreuon o'r byd addysg a'r celfyddydau rhyngwladol i Gymru ac yn helpu myfyrwyr, athrawon, artistiaid a phobl eraill yng Nghymru i gysylltu'n broffesiynol â phobl ledled y byd. Rydym yn cyfoethogi bywydau pobl yma yng Nghymru a thramor drwy annog a chefnogi'r cydadwaith hwn o syniadau, sgiliau a phrofiad.

Rydym yn gweithio gydag artistiaid ledled y byd I gael effaith ystrlon ar Gymru.

Wrth ymgysylltu â'r dalent creadigol orau yng Nghymru, rydym yn datblygu digwyddiadau arloesol o safon uchel. Rydym hefyd yn cydweithio â sefydliadau diwylliannol ledled y byd i ddod ag artistiaid yn agosach at Gymru.

Rydym yn gwneud hyn drwy:

  • ddatblygu partneriaethau a chydberthnasau newydd â sefydliadau allweddol
  • sicrhau bod y prosiectau rydym yn gweithio arnynt yn meddu ar uchelgais, graddfa a hirhoedledd
  • canolbwyntio ar waith sy'n arddangos rhagoriaeth ac arloesedd
  • canfod talent newydd yng Nghymru
  • cefnogi prosiectau sy'n rhoi gwerth am arian.

Yng Nghymru, mae ein gwaith yn y sector addysg yn cynnwys addysg uwch, addysg bellach ac ysgolion. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar gefnogi'r gwaith o ryngwladoli prifysgolion, colegau addysg bellach ac ysgolion yng Nghymru, gan rannu arbenigedd Cymru gyda'r byd a hwyluso'r broses o ddod â'r byd i Gymru i ddarparu profiadau rhyngwladol cadarnhaol i sefydliadau, staff, myfyrwyr a disgyblion yma.

 

https://wales.britishcouncil.org/en

https://wales.britishcouncil.org/

 


dawnsio
plant yn dysgu