Amdanom

 

Cerdd Iaith / Listening to Language

 

Prosiect dysgu creadigol seiliedig ar y celfyddydau yw 'Cerdd Iaith / Listening to Language', sydd yn archwilio dulliau newydd ar gyfer dysgu cerddoriaeth ac iaith mewn ysgolion cynradd yn Ne a Gorllewin Cymru. Cyflwynir y prosiect mewn partneriaeth ar y cyd rhwng British Council Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac Ein Rhanbarth ar Waith (ERW).

Ers Medi 2016 mae’r prosiect wedi cefnogi athrawon mewn deg o ysgolion yn Abertawe, Caerfyrddin a Ceredigion i ddefnyddio dulliau seiliedig ar gerddoriaeth er mwyn gwella sut mae ieithoedd tramor modern yn cael eu haddysgu drwy elfennau megis odlau, ailadrodd a rhythm. Drwy ddysgu am ddiwylliannau eraill a’u traddodiadau cerddorol ac artistig, gall plant ddatblygu eu dealltwriaeth o’u lle yn y byd a rhoi hwb i’w dyheadau, chwilfrydedd ac yn fwy pwysig, eu hyder yn dysgu iaith newydd.

Amcan Cerdd Iaith / Listening to Music yw dangos y gall cerddoriaeth fod yn ddull cryf i ysbrydoli a gwella’r ffordd y mae disgyblion yn dysgu ieithoedd a chefnogi athrawon i ennill y sgiliau a’r hyder i ddefnyddio’r fethodoleg yma.