Pecyn Wybodaeth

Mae ein diwrnodau hyfforddi yn rhoi syniadau i athrawon ar sut i ddysgu Sbaeneg, Cymraeg a Saesneg gan ddefnyddio gweithgareddau seiliedig ar y celfyddydau. Mae athrawon yn dysgu gan arbenigwyr, mewn ffordd sy'n hawdd ei dyblygu yn eu hystafelloedd dosbarth eu hunain. Mae pob un o'n harweinwyr gweithdai wedi darparu canllaw cam wrth gam, gan egluro beth wnaethon nhw. Gall athrawon lawrlwytho'r 'awgrymiadau' hyn i'w helpu i baratoi eu gwersi eu hunain.