Trafodaeth Dosbarth

Allech chi ddychmygu bod ar y Mimosa? Sut fyddech chi wedi teimlo?

 

 

A oes yna eiriau sydd yn edrych neu’n swnio’n debyg ym mhob un o’r tair iaith?

children in a music lesson

A oes unrhyw un yn eich dosbarth yn siarad iaith arall? Ydyn nhw’n gallu dysgu chi sut i ddweud helo?

 

 

Petaech chi’n mynd i Batagonia, beth hoffech chi ei weld?