Trafodaeth Dosbarth

Pwy all greu'r frawddeg hiraf yn Sbaeneg?

 

Petai gennych gyfaill drwy’r post, beth y gallech chi ddweud wrthynt am Gymru? Ydych chi’n meddwl ei bod yn wahanol i Batagonia?

Trafodaeth

 Yn eich barn chi, faint o bobl y byd sydd yn siarad Cymraeg? Faint o bobl sydd yn siarad Saesneg neu Sbaeneg?

 

Pam bod medru siarad iaith arall yn hwyl?