Adeiladu ‘Cuando’

Dyma rai engreifftiau o ddechrau brawddegau i’w defnyddio gyda’r disgyblion. Cymerwch enghraifft o Golofn 1, Colofn 2 a Cholofn 3 i greu brawddeg Sbaeneg hynod idiomatig.


Petaech yn dymuno amrywio pethau, gallech ddechrau gyda chymal o Golofn 2, Colofn 3 ac yna gorffen gyda chymal Cuando o Golofn 1.

COLUMN 1


Cuando + subjunctive

 

Cuando vaya a España
When I (will) go to Spain        Pan af i i Sbaen 


Cuando me haga rico
When I (will) become rich
Pan fyddaf i'n gyfoethog


Cuando termine el colegio
When I (will) finish school
Pan fyddaf i'n gorffen yr ysgol

 

Cuando llegue a casa
When I (will) get home
Pan ddof i adref


Cuando tenga tiempo
When I (will) have time
Pan gaf i amser


Cuando salga el sol
When the sun will come out
Pan ddaw'r haul


Cuando vaya a la playa
When I (will) go to the beach
Pan af i i'r traeth

COLUMN 2


Future expression

 

voy a
I am going
rwy’n mynd i (+ treiglad*)

 

espero
I hope
rwy’n gobeithio

 

quiero
I want
hoffwn i (+ treiglad*)

 

tengo la intención de
I intend
rwy’n bwriadu

 

 

*mutation

COLUMN 3


Infinitive

 

visitar...
to visit...
ymweld

 

hacer mis deberes
to do my homework
(g*)wneud fy ngwaith cartref

 

viajar por el mundo
to travel around the world
(deithio*) teithio o gylch y byd

 

cocinar
to cook
(*goginio) coginio

 

jugar a videojuegos
to play videogames
chwarae gemau fideo

 

ver la tele
to watch TV
edrych ar y teledu


jugar al fútbol /al baloncesto /al rugby
to play football / basketball / rugby
chwarae pêl-droed, pêl-fasged, rygbi

 

ir a la playa /al centro
to go to the beach /town centre
(fynd*) mynd i’r traeth/ i’r dref

 

nadar en el mar
to swim in the sea
nofio yn y môr