Adnoddau Iaith

Dewisir ac adolygir dolenni allanol pan fo’r dudalen yn cael ei chyhoeddi. Fodd bynnag, nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau allanol. Y rhesymau dros hyn yw:
-nid ydym yn cynhyrchu pob yn nac ychwaith yn eu diweddaru/cynnal a chadw
-nid ydym o hyd yn gallu eu newid
-gallant gael eu newid heb ein caniatâd / heb i ni wybod
-gall rhai o’n dolenni allanol fod i wefan allanol sydd hefyd yn cynnig gwasanaethau masnachol, megis pryniannau ar-lein.

Ni ddylid deall dolen i wefan allanol fel cymeradwyaeth o’r wefan honno neu o berchnogion y wefan (neu eu cynhyrchion/gwasanaethau).