Gwneud cerdyn post

Printiwch y templed hwn a’i ddefnyddio i ysgrifennu negeseuon i blant ysgol ym Mhatagonia.

Gallech roi eich enw, eich oed, beth yr ydych yn ei hoffi neu ddim yn ei hoffi. Efallai y gallech chi dynnu lluniau o bethau o Gymru neu Batagonia i fynd ar flaen y cerdyn post.

Postcard template