Ysgol Yr Hendre, Patagonia

Ysgol Gymraeg / Sbaeneg yw Ysgol yr Hendre yn Nhrelew, Patagonia. Fe'i hagorwyd ar ddydd Llun, 6 Mawrth 2006, i ddechrau addysgu plant rhwng tair a phump oed yn Gymraeg a Sbaeneg. Maent wedi bod yn cymryd rhan yn ein prosiect ac wedi anfon y Cerdyn Post Cerddorol hwn.