Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn

Cymerodd Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn ran yn ystod blwyddyn gyntaf prosiect Cerdd Iaith / Listening to Language. Dyma eu Cerdyn Post Cerddorol!