Ysgol Gymunedol Plascrug Community School

Dyma'r Cerddyn Post Cerddorol o Ysgol Gymunedol Plascrug.