Hola, Helo, Hello!

Mae'r gân hon yn trafod cyfarch eich ffrindiau newydd, ac yn dweud hwyl fawr. Mae gan bob un iaith alaw wahanol.

Ceisiwch ganu un pennill. Peidiwch ag anghofio am y symudiadau!

 

 

Dangos Cuddio
Dangos Cuddio
Dangos Cuddio

¡Hola! ¿Qué tal? ¿Y cómo estás?
Estoy muy bien, ¿y tu?
Adiós, hasta luego, hasta pronto y chao
Un abrazo y besos, … (NOMBRE)

 

Soy … (NOMBRE)
Soy gales/galesa
y soy muy inteligente también,
y hoy estoy contento/contenta;
Si, hoy estoy muy bien.

 

PERO, ¡desafortunadamente!
¡No me gusta cantar! ¡No, señor!

 

 

Helo shw’ mae a sut wyt ti?
Dwi’n dda iawn diolch, a ti?
Hwyl fawr, ta-ta, tan toc a ffarwel
Cwtsh mawr a swsus … (ENW)

 

Fi yw … (ENW)
Cymro/Cymraes ydw i
a dwi’n ddeallus iawn
a heddiw dwi’n teimlo’n hapus;
Ydw, heddiw dwi’n teimlo’n iawn

 

OND … dyna drueni, trueni mawr!
Dydw i ddim yn hoffi canu! Na’dw wir!

 

 

Hello, hello and how are you?
I’m fine thanks, what about you?
Goodbye, so long, farewell and see you soon,
Hugs and kisses … (NAME)

 

I’m … (NAME)
I’m Welsh,
and I’m very intelligent (can’t you tell?),
and today I’m feeling happy
Yes, today I’m feeling very well

 

BUT … what a pity, what a pity, what a pity!
I don’t like singing. Not at all!