Cuando Vaya A Patagonia

Mae'r gân hon yn trafod ymweld â Phatagonia a chyfarch ymwelwyr i Gymru. Mae gan bob cân dri phennill; un ymhob iaith.

 

 

Cuando Veya a Patagonia

When You Come Over

Pan ddof draw i Batagonia, fe’th welaf
Pan ddof draw I Batagonia fe’th welaf
Pan ddof draw I dy dy, fe’th welaf
Bydd hynny yn sbri

 

When I come to Patagonia, I’ll see you
When I come to Patagonia, I’ll see you
When I come to your house, I’ll see you
And that will be fun.

 

Cuando vaya a Patagonia te veré
Cuando vaya a Patagonia te veré
Cuando vaya a tu casa, te veré
Y me gusta rá.

Pan ddoi di draw i Gymru, byddi di’n fy ngweld
Pan ddoi di draw i Gymru, byddi di’n f y ngweld
Pan ddoi di draw i’n t ŷ ni
Bydd hynny’n hwyl

One day when you come over, you will see me
One day when you come over, you will see me
And when you come to our house,
That will be fun

Un dia cuando vengas a Gales me verás
Un dia cuando vengas a Gales me verás
Un dia en mi casa
Fenomenal!