Trafodaeth Dosbarth

Faint ohonoch sy’n chwarae offeryn cerddorol? Ydych chi’n ei chwythu fel trymped? Neu ydych chi’n defnyddio bwa fel ffidil?A all cerddoriaeth ddweud stori? Ceisiwch greu awyrgylchoedd gwahanol gan ddefnyddio cerddoriaeth. Allwch chi greu swn dychrynllyd? Sut mae creu sŵn doniol?

children in a music lesson

Gellir creu cerddoriaeth gan ddefnyddio unrhyw beth - defnyddiwch eich dwylo, traed, lleisiau, desgiau, pensiliau, unrhyw beth yn y dosbarth, i greu sŵn siwrne’r Mimosa i Batagonia?