Y Wladfa Heddiw

Heddiw mae'r boblogaeth Gymreig-Archentaidd wedi'i chanoli yn Nyffryn Camwy (a'r prif drefi yw Trelew, y Gaiman a Dolafon) a Rhanbarth yr Andes (gan gynnwys trefi Trefelin ac Esquel)..Mae gan Drelew, y dref fwyaf yn Nyffryn Camwy, boblogaeth o fwy na 120,000, ac mae gan ranbarth Chubut boblogaeth o tua 500,000. Dim ond cyfran fechan o'r boblogaeth sydd o dras cwbl Gymreig, ond mae gan gyfran helaeth o'r boblogaeth rywfaint o waed Cymreig yn treiddio trwyddynt, ac mae ymdeimlad cryf o fod â gwreiddiau Cymreig yn parhau.

Mae tair ysgol ddwyieithog Cymraeg-Sbaeneg wedi'i sefydlu yn Nhrelew, Gaiman a Threvelin. 

Mae Eisteddfod y Wladfa, a gynhelir pob mis Hydref, a'r Eisteddfod Ieuenctid a gynhelir ym mis Medi, cyn gryfed ag erioed. Hefyd cynhelir eisteddfodau llai yn Nyffryn Camwy, Porth Madryn a'r Andes.