Hanes Y Wladfa

Y Wladfa - lle ymsefydlodd y Cymry ym Mhatagonia

 

Yn 1865, hwyliodd 150 o ddynion, merched a phlant dewr o Lerpwl  ar fwrdd y Mimosa. Eu nod oedd sefydlu gwladfa yn Nyffryn Camwy yn Ne'r Ariannin, 8,000 o filltiroedd ar draws Môr yr Iwerydd.

Fel llawer o ymfudwyr o'u blaenau, roeddynt yn awyddus i ddod o hyd i gartref newydd mewn gwlad newydd ble gallent warchod eu hiaith a'u diwylliant.

Dros y pum deg mlynedd canlynol, ymfudodd cannoedd o Gymry yno, gan sefydlu trefi a chymunedau Cymreig ffyniannus, ble roedd y Gymraeg yn amlwg. Ymhen amser, cyfeiriwyd at yr anheddiad fel 'Y Wladfa'.

Mimosa Ship